Henryk Sienkiewicz (1846-1916)

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27 mm 8,15 g 300 000 06-11-1996

Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27 mm 8,15 g 300 000 16-10-1996

Jeż (Erinaceus europaeus)

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27 mm 8,15 g 300 000 15-07-1996

Zygmunt II August (1548 – 1572)

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27 mm 8,15 g 200 000 27-05-1996