20-lecie powstania Solidarności

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 620 000 23-08-2000

1000-lecie Wrocławia

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 500 000 07-06-2000

Dudek (Upupa epops)

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 500 000 05-04-2000

Wielki Jubileusz Roku 2000

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 1 500 000 08-03-2000

Rok 2000 – przełom tysiącleci

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
pierścień: CuAl5Zn5Sn1
rdzeń: CuNi25
zwykły 27,00 mm 8,31 g 2 000 000 16-02-2000