450 lat Poczty Polskiej

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 1 400 000 17-11-2008

Kazimierz Dolny

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 1 380 000 17-06-2008

Zbigniew Herbert (1924-1998)

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 1 510 000 28-05-2008

Sybiracy

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 1 500 000 28-03-2008