5 zł z 1928 r. – Nike

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 900 000 18-04-2007

10 zł z 1932 r.

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 1 000 000 29-03-2006

Żaglowiec (2 zł i 5 zł z 1936 r.)

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 950 000 27-04-2005

1 złoty z 1924 r.

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 800 000 21-04-2004