Grunwald, Kłuszyn

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły + efekt kątowy 27,00 mm 8,15 g 1 400 000 01-07-2010