Miasto średniowieczne w Toruniu

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 990 000 21-06-2007

Kościół w Haczowie

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 1 000 000 13-09-2006

Zamek w Malborku

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 680 000 23-10-2002

Kopalnia soli w Wieliczce

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 500 000 21-03-2001