Pałac w Wilanowie

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 500 000 05-04-2000

Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 450 000 01-12-1999

Zamek w Kórniku

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 400 000 20-05-1998

Zamek w Pieskowej Skale

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27 mm 8,15 g 315 000 06-10-1997

Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27 mm 8,15 g 300 000 16-10-1996

Pałac Królewski w Łazienkach

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuNi zwykły 29,5 mm 10,8 g 287 300 20-09-1995