Borsuk (Meles meles)

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 1 500 000 27-01-2011

Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros)

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 1 700 000 19-04-2010

Jaszczurka zielona (łac. Lacerta viridis)

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 1 700 000 17-04-2009

Sokół wędrowny (Falco peregrinus)

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 1 600 000 16-01-2008

Foka szara (Halichoerus grypus)

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
stop CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 1 000 000 17-01-2007

Świstak (Marmota marmota)

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 1 400 000 28-02-2006

Puchacz (Bubo bubo)

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 990 000 15-03-2005

Morświn (Phocoena phocoena)

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 800 000 28-01-2004

Węgorz europejski (Anguilla anguilla)

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 450 000 05-02-2003

Żółw błotny (Emys orbicularis)

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 750 000 06-02-2002