90. rocznica Bitwy Warszawskiej

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 1 200 000 09-08-2010

75. rocznica Bitwy Warszawskiej

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuNi zwykły 29,5 mm 10,8 g 300 000 11-08-1995