Generał brygady Stanisław F. Sosabowski (1892-1967)

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 850 000 17-11-2004

Generał Brygady Stanisław Maczek (1892-1994)

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 700 000 07-05-2003