Henryk Sienkiewicz (1846-1916)

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27 mm 8,15 g 300 000 06-11-1996