Zamek w Malborku

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 680 000 23-10-2002

Zamek w Kórniku

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27,00 mm 8,15 g 400 000 20-05-1998

Zamek w Pieskowej Skale

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27 mm 8,15 g 315 000 06-10-1997

Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27 mm 8,15 g 300 000 16-10-1996