Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły 27 mm 8,15 g 300 000 16-10-1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *